Rīgas 13. vidusskola var nodrošināt galveno, kas ir nepieciešams katram skolēnam —

Iespēju labi mācīties labā skolā.

           Mykoob
 

   

Vecāku iesnieguma paraugs bērna uzņemšanai skolā

Vecāku iesnieguma paraugs bērna uzņemšanai 1. klasē

Vecāku iesnieguma paraugs uzņemšanai 10. klasē

Pretendenta iesnieguma paraugs uzņemšnai 10. klasē

Vispārējās vidējās izglītības Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (31013021); (veidlapa);

Vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (31011021). (veidlapa);

 

   

 

Nedaudz par autoriem. Šīs vietnes autori – Rīgas 13. vidusskolas skolnieki Valērijs Marats un Mihails Potapovs.