Rīgas 13. vidusskola var nodrošināt galveno, kas ir nepieciešams katram skolēnam —

Iespēju labi mācīties labā skolā.

           Mykoob
 

Karjera - izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā. (avots: LR Izglītības likums)

Karjeras izglītība- izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei. (avots: LR Izglītības likums)

Karjeras izglītība Rīgas 13.vidusskolā ir neatņemama skolas izglītības programmas sastāvdaļa. Tā ir integrētā skolas pedagoģiskajā procesā. Tās ietvaros skolēniem ir iespējams:

a) iepazīties ar dažādām profesionālajām un augstākās izglītības programmām,

b) dažādajām profesijām,

c) apzināties savas spējas un intereses,

d) saņemt atbalstu, konsultācijas profesijas izvēlē,

e) piedalīties karjeras izglītībai veltītajos pasākumos,

f) atrast un iepazīties ar skolas mājas lapas sadaļu "Karjeras izglītība",

g) saņemt kvalitatīvu, daudzveidīgu un lietderīgu informāciju par profesionālās, augstākās izglītības programmām gan skolas mājas lapā, gan skolas bibliotēkā, pie karjeras izglītības koordinatora

h) tikties ar skolas bijušajiem absolventiem, kas veiksmīgi darbojas savā profesijā vai studē izvēlētajā studiju programmā,

i) tikties ar skolas audzēkņu vecākiem, kas dalās pieredzē par savu profesiju vai profesionālo darbību.

Karjeras izglītības koordinators Rīgas 13.vidusskolā-

Rihards Erdmanis 13a kabinets, sociālā pedagogs, tālrunis 67332944, epasts This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Nedaudz par autoriem. Šīs vietnes autori – Rīgas 13. vidusskolas skolnieki Valērijs Marats un Mihails Potapovs.